Over en tredjedel av tungtransportene som ble kontrollert i Hedmark i 2019 hadde feil eller mangler

Av

Det viser statistikk som ble publisert av Statens vegvesen denne uka.