Ole og hestene er klare for sommer i det grønne

Av