Hvis himmelen finnes, satser Tore på stillingen som redaktør i "Himmelnytt"

I slutten av september feiret Rørosnytt fem år. Redaktør Tore Østby håper stillingen som redaktør i "Himmelnytt" vil være ledig når den tid kommer.