Kristoffer (29) er ny i formannskapet i Røros og den yngste representanten i utvalget

Kristoffer Tamnes (29) er valgt inn som ny i både kommunestyret og formannskapet i Røros for Senterpartiet.