Ivar Østby (19) bruker sommeren på å sjekke at ungdommer har gode arbeidsvilkår

-Det er ingen som fortjener å bruke sommeren sin på å bli undertrykt, mener Ivar Østby.