FØR: Arne Krohn var den første fast ansatte i Røros fjellstyre. Der startet han i 1979.  - Jobben var i første rekke småviltforvaltning, fiskeforvaltning og registrering, sier han.

Få vet mer om fiskevatn i Røros

I løpet av de siste førti åra har Arne Krohn registrert, ført kartotek og fulgt opp godt over trehundre fiskevatn i det som var statsallmenning i Røros.
Publisert