På alerten for matjorda

DYRKAMARK:  Tynset Bondelag og Alvdal Bondelag ber politikerne i regionen om å ha et våkent blikk på jordvern. Illustrasjonsfoto: Tonje Hovensjø Løkken

DYRKAMARK: Tynset Bondelag og Alvdal Bondelag ber politikerne i regionen om å ha et våkent blikk på jordvern. Illustrasjonsfoto: Tonje Hovensjø Løkken

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Bondelaga i Alvdal og Tynset er bekymret for at næringsvirksomhet skal beslaglegge matjord.

DEL

De to laga har kommet med en felles uttalelse, der de leder oppmerksomheten mot utviklingsplaner i Motrøkrysset på Tynset og på Steimosletta i Alvdal.
– Planene slik de foreligger, ligger på god matjord. I Alvdal er et areal allerede planlagt og forberedt som areal for forretning, reiseliv og service, skriver bondelaga, og legger til at dersom det åpnes for detaljvarehandel på Steimosletta, vil det øke presset på de omkringliggende arealene.
– Ved Motrøkrysset er arealet som ønskes utbygd, matjord som fortsatt er i drift. Men størrelsen på planene vil kreve mye areal, og slike sentra blir magneter overfor annen næringsvirksomhet, heter det i uttalelsen.

– Valgkamptema

Bondelaga sier de har merket seg det betydelige engasjementet fra enkelte politikere for å dra utbygging til sin kommune, og de tror valgkampen vil dreie seg mye om disse utbyggingene.
– I år er det FNS internasjonale jordvern-år, og det er flertall på Stortinget for et sterkere jordvern enn i dag. Målsettingen er å halvere nedbygginga av dyrka jord til under 5.700 dekar per år, opplyser bondelaga, og legger til at de mener at også politikerne i Nord-Østerdalen må ta ansvar for denne nasjonale målsettingen.
– Politikerne i Alvdal og Tynset står nå overfor valg som kan få store konsekvenser, skriver de to bondelaga i uttalelsen sin.

– Positivt med fornying

– Det er positivt at Coop Oppdal ønsker å fornye seg og bygge ut sine butikker i Alvdal og Tynset. Det vitner om at en har tro på butikkvirksomheten, og at det er et solid kundegrunnlag i området, sier bondelaga innledningsvis.
– Planene har vært kjent, men er nå mer konkrete. Planene ved Motrøkrysset er større en mange forventet, mener bøndene.

– Store konsekvenser

– Konsekvensene ved å ta litt matjord her og litt der, blir store i et land som Norge. Selvforsyningsgraden på mat er rundt 40 prosent. Matjord utgjør tre prosent av landets areal. Årlig bygges det med 10.000 dekar, eller 1550 fotballbaner. Ved å bygge ned god matjord, reduserer en også framtidige generasjoners mulighet til å produsere mat, mener bondelaga.
Geir Lohn, leder i Alvdal Bondelag forteller at uttalelsen kommer etter et felles styremøte forrige uke.
– Et godt, konstruktivt og sosial møte, oppsummerer han.