På de siste ti årene har bønder i Fjellregionen sørget for over 15.000 dekar nydyrket landbruksjord

Nesten 4000 av dem er nydyrket i Tynset kommune som i denne perioden er desidert størst på nydyrking.