På dette sykehjemmet godkjennes nå bruk av tvangsisolering