– Vi har vært så heldig å få med oss flere interessante foredragsholdere til å belyse den rivende utviklingen som har skjedd gjennom de siste tiårene, sier Per Hvamstad, leder for Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venneforening.

Under seminaret vil Lars Os, odelsgutten fra Os, fortelle blant annet om hvordan han arbeider som one-man-team i det krevende nyhetsbildet i Amerika. Han dukket brått opp på skjermen da NRKs faste korrespondenter ble hjemkalt fra USA da pandemien slo til. Lars gjorde en så god jobb som reporter at han fikk tilslag på søknaden om å bli NRKs neste korrespondent i Washington.

I tillegg til Lars Os, kommer redaktøren av Fjell-Ljom, Nils Kåre Nesvold, Marit Brandsnes, lærer i grafiske fag ved Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole i Ringsaker og Liv Maren Mæhre Vold, redaktør for nettavisene Tynsetingen, Alvdal midt i væla og Folldalsportalen.

Jan Erik Øvergård fra styret i Pressemuset Fjeld-Ljoms venner, vil innlede og være møteleder.

Samme uke har den flittige dugnadsgjengen i Venneforeningen samling i avishuset.

- Dagene brukes til vedlikehold av det tekniske utstyret og trykking av årets museumsavis, landets eneste avis som fortsatt trykkes ved hjelp av blysats. Lørdag 25. september er det åpen dag i Pressemuseet, og alle er velkommen til å komme og se hvordan aviser ble produsert før moderne trykketeknikk og internett gjorde sitt inntog i mediebildet vårt, skriver venneforeningen i en pressemelding.