På Tynset er over 1000 dekar jordbruksareal bygget ned på 10 år

Senterpartiet vil grunnlovsfeste at matjorda skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner. Senterpartiet har, og har hatt, rent flertall i Tynset kommunestyre. I denne kommunen er det de siste ti årene bygget ned 1132 dekar med jordbruksareale.