Pål er en av få som kan kunsten, men for å bli ferdig før Nordsjøen kaller, trenger han hjelpende hender