Pål-Kristian (24) kjøper småbruk like ved barndomshjemmet

Pål-Kristian Storinset (24) er vokst opp på Kvikne og jobber for tiden som energimontør og lokfører med base i Oppdal. Nylig ble søknaden om å kjøpe småbruk på Kvikne godkjent, en positiv nyhet for bygda.