Påskeomsetningen fra hyttefolk gikk fløyten, men en annen kundegruppe har Stian sett mere av

Mauritz Landhandel i Tufsingdalen mistet hele påsketrafikken fra hyttefolk, som for butikken utgjør en veldig stor del av omsetningen.