Ber kommunene være obs: – Pelsdyrbøndene og familiene deres står i en svært vanskelig og fortvilet livssituasjon

Norges Pelsdyralslag ber kommunene ha beredskap for å ivareta pelsdyrbønder.