Disse får tilskudd fra Tynset kommunes idrettsfond og kulturfond