Et verdig liv

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meningsretten Livet er en lang prosess fra vi mennesker blir født, til vi vokser opp, vi kommer i voksen alder, stifter familie, jobber, blir pensjonister, møter alderdommen, og livet avsluttes. De fleste skaffer seg jobb og med det forsørger de familien sin. Alle disse fasene er like viktige og derfor er vi heldige i vårt eget land med at vi har trygghet i de fleste situasjoner.

Jeg er i den situasjonen at jeg over noe tid har fått god kjennskap til hjelpen vår kommune har å by på for de som trenger det, da spesielt innen Alzheimer/Demens. Jeg er på langt nær noen fagperson innen dette området helse, men har forsøkt å observere og å snakke med folk om det som gjøres i dag. Vi leser jo stadig i pressen for øvrig at dette er sykdommer som er klart økende i vår del av verden, og at det må settes inn økte ressurser på dette feltet for å bremse utviklingen og at personene som blir rammet skal få det så bra som bare mulig.

Når det gjelder bemanningen på avdelingen jeg sikter til, er det slik jeg har brakt i erfaring at på vanlige hverdager er det flere personer som hjelper til blant de ansatte, sykepleiere, hjelpepleiere og andre. Etter ca kl 15 om hverdagene er det mest vanlige bare en person på hver av de to eksisterende avdelingene innen denne kategori sykdom og som hjelper til. På lørdager og søndager og øvrige helligdager er det vanligvis også like få hjelpepersoner som beskrevet etter kl 15 på hverdager. Personer med sykdommer av dette slaget er alle svært forskjellige, de plages med angst og uro bl.a. og hver enkelt må derfor behandles/hjelpes spesielt. Nesten alle i denne fasen av livet skjelner ikke mellom hverdag og helg, og følger heller ikke mye med om det er andre helligdager osv. Allikevel trenger disse beboerne akkurat samme hjelp og støtte som på hverdager. Derfor mener undertegnede at dette med bemanningen her ikke er godt nok, og at noe må gjøres med dette.

Pensjonistpartiet går til valg i høst på at det skal være lik bemanning ved sykehjem og hjemmesykepleie på kveldstid og helg som på dagtid hverdager.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken