Gå til sidens hovedinnhold

Planer for trygge barnehage- og skolemiljø

Tirsdag skal utvalg for oppvekst få seg forelagt høringsinnspillene til planene for et trygt skolemiljø og et trygt barnehagemiljø i Røros.

For tre år siden vedtok kommunestyret planene, som nå er revidert og vært ute på en høringsrunde i seks uker.

Blant målsettingene i planene heter det at alle barn skal ha rett til et godt barnehagemiljø og skolemiljø.

– Rørosskolene skal være fri for alle former for krenkende adferd, og skolemiljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring. I tillegg skal rørosskolene lære barn og unge å mestre sitt eget liv og sin egen psykiske helse, ta sosialt ansvar og vise medborgerskap, heter det i planen for et trygt og godt skolemiljø.

Videre i planen heter det at elevene skal være trygge på at voksne vil dem vel, ser dem og passer på, at elevene skal være rause ved å inkludere alle, ta vare på hverandre og skolemiljøet og være modige ved å stå opp for seg selv, hjelpe en venn og tørre å heve sin røst.

Planen for et trygt barnehagemiljø har mange av de samme målene, og planen skal gi føringer for hvordan rørosbarnehagene skal arbeide for å skape et godt barnehagemiljø, og håndtere krenkelser og mobbing.

– Barnehagene driver et aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt barnehagemiljø. Alle voksne i barnehagen har plikt til å følge med, undersøke, gripe inn, varsle og sette inn tiltak når de får mistanke om eller kjennskap til krenkelser, heter det blant annet i planen.

Høringsinnspillene legges fram for politikerne i utvalget på møtet.

Kommentarer til denne saken