Planlegger egne korona-avdelinger på sykehusene

Sykehuset Innlandet planlegger å opprette egne koronaavdelinger på alle de somatiske sykehusene i fylket. Det gjelder Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.