Plast, WWF og kommuner: - Å gi via en organisasjon vi i neste omgang risikerer å møte som motpart i rettssalen er vel å forlange litt for mye – selv av lojale og sindige østerdøler.

Av