Snøscooterkjøring på Aursunden: Henlegger saken på grunn av bevisets stilling