Våpenamnesti i tre måneder

OSLO 20080514: Justisdepartementet og politidirektoratet har for andre gang innført et nasjonalt våpenamnesti som trådte i kraft 1. mai og skal vare i fem måneder. Mange av våpnene slik som disse Kalashnikovene ender her i Kripos sin kriminaltekniske avdeling på Bryn i Oslo. Foto: Heiko Junge / SCANPIX .

OSLO 20080514: Justisdepartementet og politidirektoratet har for andre gang innført et nasjonalt våpenamnesti som trådte i kraft 1. mai og skal vare i fem måneder. Mange av våpnene slik som disse Kalashnikovene ender her i Kripos sin kriminaltekniske avdeling på Bryn i Oslo. Foto: Heiko Junge / SCANPIX . Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Vedforrige amnestiperiode fikk rørospolitiet dynamitt levert i skranken.

DEL

Regjeringen innfører et tre måneder langt våpenamnesti fra 1. mars til og med 31.mai i år. Fram til da kan alle som har uregistrerte våpen, levere dem inn til politiet uten å risikere straff.

Under tidligere våpenamnesti i 2003/2004 og 2008 ble det innlevert henholdsvis 35.000 og 7.000 skytevåpen.

Husker du denne? Fikk sprengstoff i skranken

Mange ulovlige våpen er eldre, uregistrerte våpen som dukker opp i forbindelse med dødsbo eller under husrenovering. Lovlydige borgere blir dermed på en nokså uskyldig måte innehavere av ulovlige våpen. Noen vet ikke at våpnene må registreres. Andre tør ikke ta kontakt med politiet og fortelle om ulovlige våpen da de er redde for konsekvensene. Våpenamnestiet er en god mulighet for å bli kvitt ulovlige våpen, våpendeler eller ammunisjon, uten å risikere straff eller at våpenkortet tilbakekalles på lovlige våpen. Ulovlige våpen kan være alt fra maskinpistoler fra krigens dager, til vanlige registreringspliktige rifler og hagler som ikke er registrert.

Alle kategorier våpen kan innleveres til destruksjon eller plombering. Dersom det dreier seg om uregistrerte våpen som er registreringspliktige, er det også mulig å få disse registrert som lovlige våpen, eller selge dem. Det er også mulig å levere inn ammunisjon. Justisdepartementet opplyser at amnestiet vil gjennomføres på samme måte som tidligere amnestier. Dette innebærer også at våpen og ammunisjon kan innleveres anonymt. Det er viktig at de som ønsker å benytte seg av amnestiet tar kontakt med politiet før de tropper opp på stasjonen med våpen eller ammunisjon.

Årsaken til dette er at politiet vil ha kontroll på hva som kommer inn, og vurdere om gjenstandene skal hentes eller innleveres på annen måte enn på politistasjonen. Dette gjelder spesielt for ammunisjon og eksplosiver. Ved tidligere amnestier har det vært tilfeller hvor det har blitt levert inn gammelt, ustabilt sprengstoff i skranken på politihuset. Det er ikke spesielt trygt, og heller ikke lovlig – selv under et våpenamnesti.

Artikkeltags