Politiet har ikke undersøkt branntomta på grunn av ressursmangel