Politiet i Trøndelag drukner i overgrepssaker, men ressursmangelen oppleves som verre enn overgrepsmaterialet for etterforskerne

Spesialetterforsker Jørgen Bendiksen og leder for SOBI-gruppa Eirik Utheim.

Spesialetterforsker Jørgen Bendiksen og leder for SOBI-gruppa Eirik Utheim. Foto:

Bekymringsfullt, mener Barneombudet.

DEL

(Nidaros): Politiet drukner i overgrepssaker, men ressursmangelen oppleves som verre enn overgrepsmaterialet for politietterforskere.

– Vi ønsker mest mulig ressurser til vårt eget fagfelt, og vi ønsker å gjøre en best mulig jobb og etterforske flest mulig saker. Ressurssituasjonen i politiet er på generelt grunnlag krevende, det gjelder også for oss. Vi kunne vært mange flere og fortsatt ikke vært i nærheten av å ta unna alle saker, sier gruppeleder for Sobi-gruppen Eirik Utheim.

Sobi-gruppen jobber i hele Trøndelag politidistrikt og målretter sin innsats mot personer som laster ned, deler og oppbevarer overgrepsmateriale av barn.

LES OGSÅ: Nå starter arbeidet med å kartlegge jenter som kan være utsatt for overgrep. Politiet mener at flere av dem bor i Trøndelag

LES OGSÅ: Overgrepssiktet varetektsfengsles i fire uker

Slik er situasjonen

Høy arbeidsbelastning, hyppig utskifting av personell og mangelfull opplæring oppleves som en større påkjenning for politifolk enn å granske bilder og film av seksuelle overgrep mot barn. Det går fram i en rapport som NTNU publiserte i mars.

Trøndelag politidistrikt har over tid slitt med mange sykemeldinger, stor utskiftning og tap av kompetanse ved avsnittet som etterforsker overgrep mot barn.

For å finne årsakene innledet politiet i 2018 et samarbeid med en forskningsgruppe ved institutt for psykologi, NTNU.

Det resulterte i rapporten som blant annet avdekker at det er få ressurser tilgjengelig for å gjennomføre en grundig etterforskning, noe som bidrar til en høy henleggelsesprosent.

LES OGSÅ: Mann siktet for voldtekt av barn – politiet mistenker at titalls jenter er utsatt

– Bekymringsfullt

Utheim sier at ressursmangelen oppleves som belastende for etterforskerne.

– Det er en svært krevende situasjon for dagens ledere fordi man opplever å prioritere mellom prioriterte saker, og dette er noe som ofte oppleves som belastende for etterforskerne, sier Utheim.

Det bekymrer Barneombudet.

– Dette er bekymringsfullt. Vi har arbeidet veldig mye med dette feltet, og har jobbet for at det skal etableres store, robuste etterforskningsenheter med sterk faglighet, men stadig kommer det meldinger om at disse sakene har altfor lang saksbehandlingstid som kan skyldes manglende ressurser. Den usikkerheten det fører til er en stor belastning for barna dette gjelder, fordi mange ting er avhengige av politisaken, sier seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt i Barneombudet til Nidaros.

Barneombudet er bekymret for situasjonen, og mener det er skuffende at området ikke blir prioritert høyt nok.

– Dette er et område som politisk er høyt prioritert. Derfor er det så skuffende når det i realiteten viser seg at området ikke blir prioritert høyt nok. Vi har tatt det opp mange ganger, men vi klarer ikke å få noen til å si hvorfor ressursene ikke kommer dit de skal, sier hun og fortsetter:

– Barneombudet får også meldinger om at arbeidssituasjonen til ansatte i politiet som spesielt arbeider med vold og overgrepssaker er belastende. Følelsen av å ikke kunne yte det som er nødvendig er svært tøff når sakene du jobber med handler om barn som er utsatt for vold og overgrep, sier Kjørholt.

Slik er situasjonen

Ifølge rapporten opplevde etterforskerne at de gjennomførte flere avhør enn de syntes var forsvarlig. Tidsfristen for å gjennomføre avhør, som ble innført av hensyn til barna, ble til tider opplevd som å gå på bekostning av saken. Det var lite rom for pauser, folk droppet lunsj, jobbet gratis over arbeidstiden og gikk på jobb selv om de var syke.

Utvalget som ble intervjuet var 36 politiansatte ved sentrum politistasjon i Trondheim og Steinkjer politistasjon. Etterforskerne i Trondheim opplevde størst grad av moralsk belastning, ifølge rapporten.

Avdelingen hadde i 2018 mange sykmeldinger og så høy utskiftning at ferske politifolk ble kastet inn i jobben.

«Dette fører igjen til at nyansatte uten tilstrekkelig erfaring blir satt til å ta veldig mange saker, samt mer krevende saker enn optimalt.», heter det i rapporten.

Politidirektoratet: – Vi tar dette alvorlig

Nidaros har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, som blant annet har politi- og påtalemyndigheten som sitt ansvarsområde. De ønsker ikke å kommentere saken.

Pressekontakt Raheela Chaudhry henviser til Politidirektoratet.

Seksjonssjef i Politidirektoratet, Astrid Birgitte Borge, sier at man tar funnene alvorlig og at Politidirektoratet ønsker å jobbe videre med for å bedre arbeidshverdagen til de som jobber med dette fagfeltet.

– Undersøkelsen er kun gjort i Trøndelag politidistrikt, men funnen danner grunnlag for videre arbeid også sentralt i hele politiet, sier hun.

Seksjonssjefen opplyser videre at Politidirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med retningslinjer for arbeidsmiljø for personer som jobber med belastende saker.

– Dette arbeidet skal behandles til høsten, sier hun.

Politidirektoratet har fremdeles et samarbeid med NTNU.

– Flere politidistrikter jobber også godt når det gjelder arbeidsorganisering og psykososialt arbeidsmiljø, og har gjort egne tiltak på disse områdene, sier hun og fortsetter:

– Det er viktig at man tar med seg funnene når man vurderer behov for ressurs på fagfeltet, men det tilligger den enkelte politimester å prioritere tilgjengelige ressurser.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken