Politiet på Røros ufrivillig avskiltet

Ber vedkommende levere tilbake skiltet.