Politiet har valgt å inngå leieavtale med Røros kommune på nye lokaler for politiet på Røros.

De flytter fra Bergmannsgata til Røros kommunes nye beredskapssenter i Hånesveien 1.

Her blir politiet samlokalisert sammen med brann, sivilforsvaret, teknisk driftsavdeling, Røros parkering og verksted med lager for hjelpemidler.

- Dette blir et svært spennende samarbeid hvor vi ser mange gode synergier både i beredskapssammenheng, men også hvordan vi sammen kan utvikle vårt samarbeid ytterligere til å løse samfunnsoppdrag på en god måte, sier Dag Øyen, teknisk sjef i Røros kommune, i en pressemelding.

Flyttedato er ikke nevnt i pressemeldingen. Først skal byggetrinn èn av beredsskapssenteret med ny brannstasjon og arealer for sivilforsvaret og vaktmestre ferdigstilles. Det forventes klart og tatt over av kommunen 20. mai.

Deretter starter byggetrinn to hvor politiets arealer vil inngå.

I tillegg skal saken behandles i Røros kommunestyre.

- Det er forbehold om politisk vedtak på å inngå avtale med politiet, sier Øyen.

Bakgrunn

Politiets fellestjenester har gjennomført en konkurranse på utleie av nye lokaler for politiet på Røros. Konkurransen har pågått over en lengre periode hvor opprinnelig tilbud ble levert 17. september 2021.

Politiet vil ha kontakt med noen som har ledige lokaler