Politikerne har ikke alternativer til mangel på barnehageplasser i Røros

Politikerne i Røros er enig i at det er en vanskelig situasjon, men ingen har forslag på å endre situasjonen med mangel på barnehageplasser under kommunestyret i Røros torsdag kveld.