Politikerne i Os vil ha Hamar stasjon i øst

Stasjon: Os formannskap mener at en ny Hamar stasjon må bygges ved Vikingskipet. Arkivfoto: Per Erlien Dalløkken

Stasjon: Os formannskap mener at en ny Hamar stasjon må bygges ved Vikingskipet. Arkivfoto: Per Erlien Dalløkken

Et enstemmig Os formannskap ber om at et østlig alternativ velges som stasjonsløsning på Hamar.

DEL

I sitt høringssvar peker formannskapet på at elektrifisering av Røros- og Solørbanen er et samfunns- og miljømessig løønsomt tiltak for å sørge for økt person- og godstrafikk på bane framfgor vei mellom Trondheim og Oslo.

– En ny stasjon på Hamar må planlegges slik at ruter med direktetog fra Røros/Østerdalen til Oslo kan etableres snarest mulig.

Rådmannen skriver i saksutredningen at de østlige alternativene med togstasjon ved Vikingskipet vil korte ned reisetiden til og fra Oslo-området for reisende på Rørosbanen.

– Det vil også åpne for at IC -utbyggingen kan utvides til Elverum med elektrisk drevne tog, og det kan kjøres direktetog mellom Oslo og Trondheim via Østerdalen og Røros. Dette er positivt for både fastbopende og besøkende, heter det i saksutredningen.

Han understreker også at uansett hvilken løsning som velges i Hamar, vil elektrifisering av Røros- og Solørbanen være viktig for å hente ut effektene. Det vil gjøre det mulig å kjøre hele strekningen mellom Trondheim og Oslo med samme tog uten unødvendige stopp og togbytte for passasjerer. Og det vil gjøre det mulig å etablere dobbeltspor for en internasjonal godskorridor med bruk av både Dovrebanen og Røros- og Solørbanen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken