Sandtrøen vil at landbruksministeren skal ta affære og sikre at Nord-Østerdalen blir beiteprioritert

- Utviklingen i Rendalen viser at de beiteprioriterte områdene i Rendalen mangler den forvaltninga  som de skal ha.