Troikan Arve (30), Olav (69) og Per (35) leder det yngste kommunestyret i regionen

Gjennomsnittsalderen i det nye kommunestyret i Holtålen er 41,4 år.