Samlingslista i Folldal ber kommunen bedre informasjonsflyten, og kommer med forslag på hvordan

I KOMMUNESTYRET: Samlingslista har to representanter i kommunestyret i Folldal. Brit Kværness er én av dem. Nå ber de kommunene vurdere en informasjonsskriv til innbyggerne.

I KOMMUNESTYRET: Samlingslista har to representanter i kommunestyret i Folldal. Brit Kværness er én av dem. Nå ber de kommunene vurdere en informasjonsskriv til innbyggerne. Foto:

Ber kommunen vurdere et informasjonsskriv som kommer ut en gang i kvartalet.

DEL

I et brev fra Samlingslista i Folldal ber det Folldal kommune ta grep for å sikre en bedre informasjonsflyt i kommunen.

– Samlingslista i Folldal ønsker, på kommende kommunestyremøte, å foreslå et konkret tiltak for å bedre informasjonen, og sikre bedre dialog mellom Folldal kommune og innbyggerne, står det i brevet fra Samlingslista i Folldal.

Partiet kommer med et veldig konkret forslag til hva kommunen kan gjøre for å sørge for at innbyggerne får den informasjonen de trenger.

– Vi foreslår at kommunen utgir et informasjonsskriv (f.eks. i formatet ett brettet A2-ark, med andre ord tilsvarende fire sider skrift i A4-format). Skrivet bør gis ut minst fire ganger i året og målgruppen er både faste innbyggere og fritidsinnbyggere, står det i brevet.

De peker på at det vil være relativt lave kostnader forbundet med et slikt informasjonsskriv.

– Kostnadene ved et slikt tiltak er beskjedne; Vi forstår at det tar noe tid å skrive og redigere dette, trykking/kopiering forutsettes gjøres av kommunen selv og distribusjon kan enten gjøres via Posten (B-post) eller ved at lag og foreninger leverer ut skrivet mot en beskjeden godtgjøring. Med andre ord innebærer tiltak noe egeninnsats fra kommunen (tid), og ellers lave utgifter i form av porto eller annen distribuering. Tidligere har en slik kostnad vært stipulert til 2.500, – til 3.000, – per utsending. Med fire informasjonsskriv i året vil det være snakk om en total kostnad på om lag 10.000, – til 12.000, -, stipulerer de i brevet.

For Samlingslista i Folldal er det viktig at dette kommer som et eventuelt tillegg til dagens løpende informasjon som publiseres via kommunens nettside.

– Utfordringen er at vi altfor ofte møter innbyggere som strever med å finne det av informasjon som de trenger. Det er ikke alle som daglig er innom kommunens facebook-side for å følge med, og det er heller ikke alltid lett å finne ønsket informasjon på kommunens hjemmeside, skriver partiet ved tidligere varaordfører Brit Kværness.
Artikkeltags