Storberget har vært på partipolitisk avvenning før han tiltrer jobber som fylkesmann i Innlandet

Heretter er det ikke Arbeiderparti-politikk, men god politikk for Innlandet den tidligere justisministeren vil konsentrerer seg om.