- Vi ønsker bare litt mer tid til å se på om vi skal bygge de tilrettelagte boligene sør eller nord for Tjønnmosenteret

Rådmannens innstilling falt og Senterpartiets alternative forslag ble vedtatt da tjenestestrukturen i Helse- og omsorgstjenesten Tynset kommune var oppe i kommunestyre torsdag.