Tømmer bredbånds-fondet for å støtte kommunene i arbeidet med å bygge ut bredbånd

Et prosjekt for høyhastighets bredbånd i Dalsbygda mottar støtte.