Politikere på skolebenken

Av
DEL

Leder De nye kommunestyrene i hele regionen er snart på plass etter at de siste konstituerende møtene holdes i disse dager. Velgerne har talt og hvem som skal være folkevalgte for kommuner og fylker de neste fire årene er for lengst avgjort. Forhandlinger og posisjonering er også forbi, og posisjoner og verv er snart ferdig fordelt og vedtatt.

I Folldal gikk kanskje ikke alt etter boka ved avstemmingen fordi reglene er endret, men dette lander de greit. I Alvdal ble det omtelling etter at Høyre stilte spørsmål ved det hårfine valgresultatet. Sittende ordfører og valgnemnda valgte å ta kostnaden ved omtelling, til tross for at de færreste på forhånd trodde at de ville finne noe som endret hele valgresultatet. Uansett var det en klok beslutning når først tvilen var sådd, for alle er avhengig av tillit til systemet og prosessene.

Paradoksene viser seg så fort den politiske hverdagen startet for alle og enhver, eksempelvis i Holtålen der Pensjonistpartiet (PP) gikk til valg på å kutte drastisk i politikergodtgjøringen ved å foreslå at de kun skulle ha ordfører tilsvarende en halv stilling. Valget brakte PP i posisjon i samarbeid med den nye lista Framtida Holtålen, som fikk ordføreren og Sp som fikk varaordføreren, altså med støtte av PP. Ikke før de har kommet i posisjon, vedtar de å øke antall formannskapsrepresentanter og med det øke pengebruken til politiske verv med 100.000 kroner og ordføreren.

På Røros har Røroslista og Venstre i forkant av konstiturende møte torsdag denne uka, foreslått at også Røros skal utvide formannskapet med to. Det betyr å øke antall medlemmer fra sju til ni. De begrunner ønsket med at med det får alle partiene én representant i formannskapet. Dette er det som er mest demokratisk, mener Røroslistas Reidun Roland, mens andre svarer opp med å minne om at demokrati er vel nettopp valgresultatet. Verken Røroslista eller Venstre fikk stor nok oppslutning ved valget eller i forhandlinger etterpå som setter dem i posisjon til formannskapsplass.

Hverdagen som lokalpolitiker er i gang, og med det følger også tilbudet om KS sitt folkevalgtprogram. Det er bare å ønske og håpe at samtlige representanter som aksler politikertrøya tar del i dette. Slik får de kunnskap om grunnleggende rammebetingelser og rolleforståelse av alle de fire rollene som folkevalgt: representasjonsrollen, styringsrollen, lederrollen og arbeidsgiverrollen. Lykke til de neste fire åra!


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken