Bygge, ikke selge landet

Knut Storberget, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet. Nils Kristen Sandtrøen, 2.kandidat til stortingsvalget Hedmark Ap

Knut Storberget, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet. Nils Kristen Sandtrøen, 2.kandidat til stortingsvalget Hedmark Ap

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Flytoget, Statskog og Statkraft har alle blitt helt eller delvis foreslått solgt eller privatisert av Høyre og Frp.

DEL

MeningerBetydelige verdier står i fare for å gå med i et ideologisk dragsug: store felles naturområder hvor alle har lik tilgang til jakt og fiske, jernbane eller kontrollen med og eierskap til svært viktige selskap for landet. Skal en regjering selge alt dette?

Historien

Når slike forslag dukker opp, er det viktig å se til historien om hvordan Norge ble et av verdens beste land å bo i. Grunnlaget for norsk og demokratisk kontroll med vannkrafta ble sikret for drøye 100 år siden. Fremtidsrettede folkevalgte innså hvilke verdier man satt på, og hva som kunne skje dersom utenlandsk kapital tok kontrollen over disse. Vi fant olje i Nordsjøen for snart 50 år siden. Det ble bestemt at den skulle komme befolkningen til gode. Slike historiske valg har vært avgjørende for å bygge det landet vi kjenner i dag. Gjennom demokratisk forvaltning av naturressursene har fordelingen blitt bedre, livene tryggere og samholdet sterkere.

Demokrati

Høyre/Frp-regjeringens privatiseringsforslag handler om at de vil ha en annen fordeling av verdiene, men også at de ideologisk ønsker å redusere demokratiets muligheter til å være med å avgjøre hvordan ressursene skal brukes. De ønsker heller å gå i retning av at dette skal gjøres av markedet, alene.

I Norge har vi lyktes godt med å bruke både statlig og lokalt eierskap, og demokratisk styring for å skape arbeidsplasser og et samfunn med relativt små forskjeller. Felles eierskap til vannkrafta har lagt grunnlaget for arbeidsplasser i Norge gjennom bevisste valg for å bruke denne ressursen til å bygge industri. Den norske suksessen har vært mulig fordi demokratiet har laget spillereglene.

Fordeling gjennom gode lover

Den grunnleggende lærdommen er at naturressurser ikke skal være finansielle spekulasjonsobjekt. Derfor er det avgjørende at folkevalgte både lokalt og nasjonalt bestemmer til hvilke formål de kan brukes, og hvilke plikter som følger med. Konsesjonslovene bidrar til dette. Konsesjon betyr tillatelse, og disse lovene utgjør deler av grunnmuren i den norske verdifordelingen. Mange land med stor råvareeksport sliter med å komme seg ut av fattigdom. De mangler nettopp slike demokratiske virkemidler som fordeler, og får dermed ikke skapt vekst som kommer befolkningen til gode.

Norge representerer derfor på mange måter et unntak. Vi har lyktes med å bruke de store naturverdiene til det beste for hele befolkningen. Aktiv næringspolitikk og felles kontroll over ressursene har vært forutsetninger for utviklingen av velferdsstaten. Heller ingen andre av landene som er eller har vært de beste å bo i, har noen gang overlatt disse samfunnsspørsmålene til markedet alene.

Dette er greit å vite når du stemmer i et valg som vil påvirke fellesskapet og vårt eierskap til naturressursene i et 100-årsperspektiv.   

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags