Oslo (NTB-Jon Even Andersen): Norske bønder fremmer krav med en samlet ramme på 860 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør, skriver Nationen.

Bondeorganisasjonene og staten kommenterer kravene på en felles pressekonferanse i Landbruksdepartementet klokka 13.

Den samlede rammen er i år på 860 millioner kroner. Det er 90 millioner kroner under fjorårets krav, som var det laveste beløpet bøndene har bedt om siden 2004.

Utjevning

Bøndenes organisasjoner fremmer krav som er ment å skulle tette noe av inntektsgapet til andre grupper. I tillegg vil fordeling med tanke på å ivareta små og mellomstore bruk være en del av pakken.

De siste to årene har det stadig blitt større forskjeller i norske bønders inntekter, noe organisasjonene misliker.

– Nå begynner vi å se konsekvensene av regjeringens nedprioritering av distriktslandbruket, sa leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i helgen.

Inntektsvekst

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) viser på sin side til at inntektsveksten i landbruket har vært høyere enn i mange andre sektorer, og han forsvarer de økte forskjellene:

– Det har vært et felles mål for alle partier på Stortinget at vi skal produsere mer mat i Norge, da må det lønne seg å produsere mer. Da blir det nødvendigvis slik, sa han til NTB søndag.

Forventninger

Bartnes og Merete Furuberg fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag har brukt helgen på å samordne kravene sine.

– Det er store forventninger om et taktskifte fra den blåblå regjeringen, som sammen med samarbeidspartiene nå sier klart og tydelig at det er behov for et grønt skifte. Da må det satses på landbruk og skogbruk, sa Furuberg til NTB før helgen.

Statens tilbud blir kjent tirsdag 3. mai. Fristen for å bli enige er fredag 13. mai.

De to foregående jordbruksoppgjørene har endt med en bevilgning på 400 millioner kroner etter stram regi fra Sylvi Listhaugs (Frp) side. (©NTB)