Salvesen etterlyste helhet: - Vi uthuler planer trinn for trinn

SV og Røroslista sto på det prinsipielle og viste til flere planer, mens flertallet mente apoteketableringen må behandles som egen sak og mente faren for presedens var godt ivaretatt.