Listhaugs utspill kan få store konsekvenser for Røros Sykehus

Av
DEL

MeningerI Sunnmørsposten 7. Januar åpner nestleder i FrP Sylvi Listhaug for å hente penger fra sykehusene i Trøndelag for å bedre sykehusøkonomien i Møre og Romsdal.

Dette reagerer vi sterkt på og kan bli dramatisk for virksomheten ved sykehuset vårt!

Listhaug er nestleder i et regjeringsparti som har lagt statsbudsjettet for 2019 med nullvekst for helseforetakene - like etterpå vil hun møte styret i Helse Midt-Norge for å diskutere fordeling av sykehuskroner mellom Møre og Romsdal og Trøndelag, til fordel for sin egen landsdel.

Skulle Listhaugs sitt forslag bli gjennomført vil det få store konsekvenser for helsetilbudet i Trøndelag og spesielt for lokalsykehusene og ambulansetjenesten.

Helse Møre og Romsdal har i flere år gått med underskudd og ikke hatt samme harde budsjettdisiplin som sykehusene i Trøndelag. Nå skal de i tillegg bygge nytt sykehus i Molde. Det er vel og bra men det kan ikke trønderske sykehus, ansatte og pasienter straffes for!

Får Listhaug det som hun vil vet vi at det er lokalsykehusene som først vil bli rammet.

Mange kamper har gjennom årene vært kjempet for vårt lokalsykehus , og Listhaug skal vite at vi fremdeles er klar for å kjempe for en rettferdig fordeling og et desentralisert helse- og sykehustilbud.

Det er nok sykdom til alle og St.Olavs Sykehus avdeling Røros er en viktig aktør for landets samlede helsetilbud.

Gode tilbud ved lokalsykehusene er avgjørende viktig for å få nødvendig helsehjelp, planlagte operasjoner og trygget for at hjelpen er nær om noe skulle oppstå. Ansatte jobber hardt for å gi god pleie og gode tjenester lokalt.

Vi brenner for at folk skal ha like muligheter til gode helsetjenester og en god sykehusdekning i distriktene, nettopp derfor sier vi klart i fra når Listhaugs nå bruker sin posisjon for å påvirke fordelingen i helseforetaket.

Regjeringen må sørge for å forsterke bevilgningene til sykehussektoren generelt og det å straffe trønderske sykehus, ansatte og pasienter fordi Helse Møre og Romsdal ikke greier å styre sin økonomi, det finner vi oss ikke i!


Artikkeltags