AUF i Nord-Østerdal bekymrer seg for oktoberbarna, flyktningene som kom papirløse til Norge i oktober 2015, og dermed ble oppført med fødselsdato i oktober. Oktoberbarna fikk midlertidig oppholdstillatelse.

– I oktober 2017 har mange av disse afghanerne fylt 18 år. 130 av dem kan bli returnert til et krigsherjet land. Sammen med lokallag i Arbeiderpartiet lager vi nå et grasrotopprør i eget parti. Arbeiderpartiet har nemlig gått med på at guttene skal sendes ut, sier Karianne Solvang Skjæret, leder i AUF i Nord-Østerdal.

– Dette er unge mennesker som har kommet hit og blitt godt integrert, og nå sendes de til et land der de ikke er kjent, hevder hun, og legger til at mange av de unge flykter før de fyller 18 år.

– Mange bor på gata i Frankrike. De vil heller det enn å sendes tilbake til Afghanistan, sier hun.

I oppropet der lokale partilag blir oppfordret til å si nei til retur av oktoberbarna, vises det til at Utenriksdepartementet på regjeringens nettsider skriver at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært utfordrende, at det skjer hyppige angrep, og at det pågår sikkerhetsoperasjoner i størstedelen av landet. Det beskrives dessuten at det er mye alvorlig kriminalitet.

– Til tross for UDs klare beskjed og fraråding, får 70 prosent av alle afghanske asylsøkere i Norge avslag på asylsøknaden. Veldig mange av disse er mindreårige asylsøkere, heter det i oppropet.

Oppfordringen om å bli med på opprøret retter Solvang Skjæret i første rekke til partilagene i regionen, og oppropene sendes Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

– Røros, Åmot, Trysil og Elverum er allerede med, sier AUF-lederen.

Gjennom grasrotopprøret krever AUF og de lokallagene som slutter seg til at oktoberbarna må få sakene sine revurdert, og at returen til land som UD klassifiserer som usikre eller farlige, umiddelbart stanses.

Videre står det i oppropet at barnets beste skal tas hensyn til, og at man må legge vekt på nettverk og sikkerhetssituasjonen i returlandet.

– Returavtaler skal bare inngås med legitime regimer, lyder oppfordringen