Eiendomsskatt på Røros: Du kan følge det ekstraordinære kommunestyremøtet på Retten.no

TLF: 414 64 237 E-post: redaksjonen@retten.no Send video

DEL

Ordfører Hans Vintervold kalt inn til ekstraordinært kommunestyre torsdag den 11. april på kvelden. Eneste saken på agendaen vil være eiendomsskatt.

Det skjer etter at elleve kommunestyrerepresentanter i Røros kommune har bedt om ekstraordinært møte.

Arbeidets Rett vil være tilstede og rapportere direkte i vårt tekstbaserte live-studio torsdag kveld.

– Svært mange av Røros kommunes innbyggere er meget kritisk til endringer i eiendomsskatten som nå er sendt ut på høring med frist 15. april. Vi ønsker å ta våre innbyggere på alvor og imøtekomme ønsker som har kommet fra grunneierlag i kommunen. Det er særlig landbrukseiendommer som har fått en betydelig økning og hvor det framgår at verdsetting av hus er blitt altfor høy, skrev de elleve kommunestyrerepresentantene i brevet til ordføreren.

De pekte på ønsket om at eiendomsskatten for i år blir den samme som i fjor.

– Dersom kommunestyret fatter vedtak om det, vil kommunen og de besluttende organer få nødvendig tid til å gå gjennom taksering og retningslinjer på nytt, slik at vi får rettet opp svært mange åpenbare feil, heter det i brevet, som er underskrevet av: Kari Reiten, Olav Sæter, Endre Sandbakken, Rune Krogh, Guri Heggem, Rune Johnsen, Reidun Roland, Rune Kurås, Ole Jørgen Kjellmark, Knut Bratthagen og Gard Erik Sandbakken.


Artikkeltags