Øker eiendomsskatten fra 3,75 til 5 promille: - Alternativet til denne endringen, ville vært et inntektstap på rundt 10 millioner kroner

I forslaget til budsjett for 2020 foreslår rådmannen å øke eiendomsskatten i Røros med 1,25 promille.