Rådmannen hadde innstilt på avslag til hjelpekorpset. Politikerne på Røros snudde og sa ja

Rådmannen hadde innstilt på avslag, men flertallet i formannskapet sa ja til leiekjøringsløyve til Røros Røde Kors hjelpekorps.