Skal vi satse på sol, biovarme eller jordvarme?

Kommunestyret i Os diskuterte samarbeidspartnere: Ren Røros eller Nord-Østerdal Kraftlag.