Veteranen Grue ble behørig takket av etter 36 år i politikken, men seiler inn igjen som leder av kontrollutvalget

Arne Grue (Ap) skal lede kontrollutvalget i Os med Live Mestvedthagen Ryen (Sp) som nestleder.