Fikk avslag på seterfradeling - nå kommer klagen

Flertallet i formannskapet sa ja til fradeling av gardstun og salg av jord og skog, men sa nei til å fradele setertunet. Nå skal de behandle klagen.