Tre år med tre store investeringsprosjekter i Os

Tre store investeringsprosjekt står på planen for Os kommune de neste tre åra. Ombygging av Verjåtunet, rehabilitering av ungdomsskolen og nytt helsehus koster drøyt 67 millioner kroner.