Ungdommen på Røros VGS tok oppgjør med regjeringen

– Vi demonstrerer mot regjeringens ønske om å tvinge på Trøndelag konkurransebasert opptak.