Det blir en ny Ysterhagaen barnehage som skal stå ferdig senest i 2023. Det er fortsatt usikkerhet om tomtevalget for en barnehage nummer to

Nye Ysterhagaen barnehage skal ha fem avdelinger. Det skal bygges en barnehage til med sju avdelinger. Hvor denne skal ligge er ikke avgjort.