Røros Ap slår hardt tilbake mot SV

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Ap Jens Ivar Tronshart reagerer sterkt på varaordfører Bjørn Salvesens versjon om hva som er bakgrunnen for at SV avbryter samarbeidet med Røroslista og Røros Arbeiderparti.

I en pause på kveldens kommunestyremøte sier Tronshart til Arbeidets Rett at påstandene fra SV er uten rot i virkeligheten.

- Salvesen gir en framstilling som ikke er i samsvar med de faktiske forhold. For det første så opplever jeg samarbeidet med både SV og Røroslista de to første årene i denne perioden som godt. Vi har hatt faste møter foran hvert formannskapsmøte. Det har vært god stemning, godt samarbeidsklima, og vi har jobbet oss fram til felles forslag. Det er ikke slik at Ap har diktert hva alle skulle mene, sier Jens Ivar Tronshart.

- Vi har forhandlet oss fram til felles standpunkt. Vi har signert en samarbeidsavtale der vi har drøftet hva vi skal prioritere, og holdt oss lojalt til det. Til påstanden om at Ap har vært arrogant og har diktert hva andre skal mene: Det er en påstand uten grunnlag i virkeligheten.

SV avbryter samarbeidet med Ap og Røroslista

Når de gjelder budsjettet og påstander om bakgrunnen for at SV bryter med samarbeidspartene kommenterer han følgende:

- Vi la tidlig fram en plan for hvordan vi skulle arbeide. Etter at hvert enkelt parti hadde drøftet seg fram til hva de skulle mene og ønsket prioritere, planla vi et felles samordningsmøte. Der skulle hvert enkelt parti legge fram sitt forslag. Vi møtte med vårt forslag. SV møtte med sitt. SV avviste totalt hele forslaget fordi Ap gikk mot planen om å øke ressursen til varaordfører.

- Det gjorde vi fordi vi mente det var et forslag som ga et veldig dårlig signal i en situasjon der økonomien i Røros kommune er slik at de fleste - for ikke å si alle - virksomhetene må skjære ned. Debatten og innleggene så langt i kveld, viser at det er en alminnelig oppfatning at dette er et uklokt forslag.

- SV stilte ultimatum. Enten så var vi med på det, ellers så var det slutt på samarbeidet.

- Derfor reagerer jeg sterkt på intervjuet i Arbeidets Rett der Salvesen prøver å så splid innad i Ap mellom ordfører og resten av partiet om dette forslaget. Det er ikke riktig. Arbeiderpartiet har behandlet dette på to medlemsmøter, og det har vært full enighet om å gå imot forslaget.

- Det er meget umusikalsk å foreslå en økning til varaordfører i den økonomiske situasjonen vi er oppe i.

- Det er ikke vi som har brutt samarbeidet. Det er ikke Røroslista som har brutt samarbeidet. Det er gjort ved at Salvesen nærmest skjelte oss ut i møtet. Å tro at det vil bidra til et godt samarbeid, er mer enn en kan tro. Når SV bryter samarbeidet på et slikt grunnlag, må vi bare ta det til etterretning.


Artikkeltags